Levha-Çubuk-Kumaş-Film

Ürün Kodu: Levha-Çubuk-Kumaş-Film
Tanım: PTFE o dönemde Kinetic Chemicals firmasında çalışan Roy Plunkett tarafından 1938 yılında tesadüfen bulunmuştur. PTFE (Polytetrafluoroethylene) çok çeşitli uygulamaları olan sentetik bir florapolimerdir. PTFE esaslı en iyi bilinene ticari marka DuPont tarafından üretilen Teflon’dur.

Uygulama Alanı: Mükemmel dielektrik özelliği olması nedeniyle havacılık ve bilgisayar teknolojilerinde kullanılan kablo imalatında, akışkan direncinin çok düşük olması nedeniyle yakıt ve hidrolik hatlarında, düşük sürtünme direnci nedeniyle şaftlarda, pompa ve vanalarda kullanılan conta ve salmastra imalatında, yapışmaz özelliği nedeniyle dişli benzeri parça imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.

PTFE GENEL ÖZELLİKLERİ
Isı Alev Direnci Sürtünme ve Aşınma
PTFE neredeyse tüm plastik ve elastomerlerin ısı limitlilerinin ötesinde bir ısıya maruz kaldığında bile özelliklerini koruyan bir malzemedir.
Son kullanım kriterlerine bağlı olarak, PTFE’nin sürekli servis sıcaklığı 260 0C’dir. Kısa süreli kullanımlarda daha yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir.
PTFE mükemmel yüksek sıcaklık ve alev direnci ile yüksek ergime, bozulma sıcaklığına sahiptir. PTFE’nin ısı bırakma ve alev üretme oranı gibi alev yayılma karakteristikleri oldukça düşüktür. PTFE katı malzemelerin içinde sürtünme katsayısı en düşük olan bir malzemedir. Aşınma direnci cam elyaf fiber, karbon veya grafit kullanarak kullanım amacına uygun hale getirilebilir.
Ortam Kirletme Yapışma, Ayrılma Düşük Sıcaklıkta Çalışma
PTFE kimyasal olarak saf ve inaktifdir. Yağ, stabilize katkılar, plastik katkılar veya antiokisidan gibi proses akışkanlarını kirleten katkılar içermez. PTFE katı durumda son derece düşük yüzey enerjisine sahiptir. Bu özellik mükemmel bir yapışkan ve ıslak olmayan bir ortam sağlar. PTFE eksi derecenin çok altındaki sıcaklıklarda bile mükemmel özelliklerini muhafaza eder. PTFE’nin bu düşük sıcaklıklardaki darbe direnci, diğer çoğu polimerlerin darbe direncini aşmaktadır
Korozyon Servis Ömrü Işık Stabilitesi
PTFE mükemmel kimyasal dirence sahiptir. Geniş bir sıcaklık aralığında PTFE şiddetli çoğu organik ve inorganik kimyasallara, asit ve çözeltilere dayanıklıdır. PTFE yağ, çözelti, UV ışık, oksitleyiciler, diğer çevresel ajanlar ve yüksek sıcaklıklıda bile özelliklerini mükemmel bir şekilde korur. Renk değişime ve gevrek kırılganlığa dirençlidir PTFE en düşük kırılma indeksine sahiptir.
Ultraviyole ve infrared ışığa maruz kaldığında görünüşünde bir değişiklik olmaz.
Dielektrik Biyoçözülme Nem
PTFE iyi derece dielektrik dayanıma ve dielektrik sabiteye sahiptir. Kayıp faktörü düşüktür. Geniş çevre şartlarında dielektrik özelliğinin kararlılığı ve seviyesi bakımından PTFE çoğu malzemeden daha iyidir. PTFE saf haliyle, mikroorganizmalara besin ve çoğalmaları için boşluklu bir ortam sağlamadığı için mikrobiyolojik ve enzim saldırılarına karşı inaktiftir. PTFE tamamen kimyasal reaksiyona karşı dirençlidir. Suya karşı iyi bir bariyerdir. Uzun süre suda kalsa bile PTFE’nin kimyasal, fiziksel ve boyutsal özellikleri değişmeden aynen kalır.


TEKNİK ÖZELLİKLER
Sertlik
Shore A
Yoğunluk
gr/cm3
Ergime
Sıcaklığı
Termal
Genleşme
Çekme 
Mukavemeti
Akma
Dayanımı
Sürtünme
Katsayısı
Dielektrik
Sabitesi
Dielektrik
Dayanım
50-60 2.2 gr./cm3 326 oC 135.10-6 K-1 3900 psi 230 bar 0.50-0.10 2.1 1Mhz 60Mv/m
PTFE Grubu
 
Bizden Haberler
Bizden Görüntüler